Περί Χαρακτικής στη Σχολή Καλών Τέχνων Αθηνών

Νοέμβριος 12, 2013 ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

11971225081900434515dniezby_Reflected_Scene_Slate.svg.med

Παρουσίαση της Χαρακτικής μέσα από την εργασία σπουδαστών της ΑΣΚΤ. Παρουσίαση της Ξυλογραφίας σε πλάγιο ξύλο (σανίδα), της Χαλκογραφίας (οξυγραφία) και της Λιθογραφίας σε πέτρα. Το φίλμ γυρίστηκε το 1996 στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.