ΤΟ ΕΡΓΟ

Λιθογραφία   
Ξυλογραφία    
Ζωγραφική    
Μακέτες/Εικονογραφήσεις Πρώτες δημιουργίες

_____________________________________________________________________________________________________________________________________