1981 Θόλος Πρόσκληση

Επιστροφή στα κείμενα.r
ΦΓΗΓΔΣΗΣΤΤΣΦΘΓΙΓΙΟΗΟΗΟΗ

Βασίλης Χάρος και Άρια Κομιανού. Στο Κομιανού-Χάρος: Λιθογραφίες.Αθήνα:Θόλος, 1981. (Πρόσκ. ατ. έκθ.).

______________________________________________________________________________________

θξιγθοη

1972 - ΓΥΜΝΟ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ Λιθογραφία σε πέτρα

1972 – ΓΥΜΝΟ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ
Λιθογραφία σε πέτρα

Έχει επικρατήσει να λένε λιθογραφίες οποιοδήποτε παραγωγικό τύπωμα που δεν έχει χάραξη ανεξάρτητα αν προέρχεται από τσίγκο ή αλουμίνιο. Ο τρόπος που παράγονται αυτά τα τυπώματα, επειδή μοιάζει στη βάση μ’ εκείνον του τυπώματος στην πέτρα, όπου δεν υπάρχει ούτε κοίλο ούτε ανάγλυφο στη λιθογραφική επιφάνεια, δημιούργησε αυτή την σύγχυση.

Είναι γεγονός ότι η λιθογραφία, όταν ανακαλύφθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα είχε σκοπό τα αναπαράγει σχέδια και έργα τέχνης. Επειδή όμως η πέτρα απέδειξε ότι μπορούσε να δώσει απίθανες ζωγραφικές ματιέρες, πέρασε γρήγορα στα χέρια των καλλιτεχνών για καθαρά καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Η εμπορική της εξέλιξη αρχίζει με την χρησιμοποίηση του μετάλλου σαν πλάκα εκτύπωσης, την ανακάλυψη της φωτογραφίας και την εφαρμογή της χρωμολιθογραφίας και τέλος των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

ΟΙ λιθογραφίες που εκθέτουμε εδώ είναι φτιαγμένες με τον παραδοσιακό τρόπο πάνω στην πέτρα και τυπωμένες από μας σε μια χειροκίνητη πρέσσα. Είναι δηλαδή έργα του χεριού.