1988 Εποχές Πρόσκληση

Επιστροφή στα κείμενα.r
ΦΓΗΓΔΣΗΣΤΤΣΦΘΓΙΓΙΟΗΟΗΟΗ

Βασίλης Χάρος. “Περί χαρακτικής.” Στο Βασίλης Χάρος: 15 Χρόνια Λιθογραφίας σε Παραδοσιακά Υλικά: Πέτρα-Λιπαρό Μελάνι-Νιτρικό Οξύ. Κηφισιά: Εποχές, 1988. (Πρόσκ. ατ. έκθ.).

______________________________________________________________________________________

 

ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

1985 - Η ΚΟΡΗ

1985 – Η ΚΟΡΗ
Λιθογραφία σε πέτρα

Όταν παρουσιάζεται η χαρακτική τέχνη, έχει γίνει συνήθεια να γίνονται διευκρινίσεις για το τι είναι γνήσιο και πρωτότυπο χαρακτικό έργο.

Και ενώ για τη ζωγραφική δεν υπάρχει λόγος διευκρίνισης, για τη χαρακτική είναι απαραίτη­το, αφού χαρακτική ονομάζουν και τις σφραγίδες αλλά και όλα τα τυπώματα που φέρουν υπο­γραφές και αρίθμηση.

Θα ήθελα, για να μη κουράσω με τα ίδια κάθε φορά λόγια, να δώσω ένα συμπυκνωμένο και πολύ απλό ορισμό.

Το Χαρακτικό είναι ένα έργο των χεριών και του πνεύματος που συλλαμβάνει ο καλλιτέχνης, το χαράζει ο ίδιος σ’ ένα υλικό που τον συγκινεί ιδιαίτερα, και μετά από μια κοπιαστική διαδι­κασία, το τυπώνει ένα ένα σε λίγα αντίτυπα που το καθένα έχει τη μοναδικότητα του.

Το Χαρακτικό δηλαδή, δεν είναι πολλαπλό και πρέπει να εκτιμηθεί όχι μόνο για το αντικείμε­νο που παρουσιάζει, αλλά για την πλαστικότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που δίνει το υλι­κό, σε συνδυασμό με την τεχνική και τις ικανότητες του καλλιτέχνη.