1995 Εποχές Πρόσκληση

Επιστροφή στα κείμενα.r
ΦΓΗΓΔΣΗΣΤΤΣΦΘΓΙΓΙΟΗΟΗΟΗ

Βασίλης Χάρος. Στο Καταγραφές και Ιστορικές Συγκινήσεις. Κηφισιά: Εποχές, 1995. (Πρόσκ. ατ. έκθ.).

______________________________________________________________________________________

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ

1980 - ΚΥΘΗΡΑ (ΧΩΡΑ) Ακουαρέλα

1980 – ΚΥΘΗΡΑ (ΧΩΡΑ)
Ακουαρέλα

Η έκθεση Καταγραφές και Ιστορικές Συγκινήσεις, είναι ένα χρέος που οφείλω σε όσους ταξιδέψαμε μαζί και συγκινηθήκαμε από τους τό­πους που έχουν σχέση με την ιστορία μας.

Είναι ακόμη ένα χρέος στις δύο αιώνιες Ελληνικές αξίες: την αρμο­νία και την ομορφιά.

Οι ακουαρέλλες μικρές και μεγάλες, είναι δουλεμένες κατ’ ευθείαν από τη φύση, ενώ οι λιθογραφίες σε μεγάλες πέτρες, με αιχμαλώτισαν για πολλούς μήνες στο εργαστήρι μου. Δεν παρουσιάζονται όλες για πρώτη φορά, αλλά νομίζω, δεν βλάπτει να τροφοδοτήσουν και πάλι την ιστορική μας μνήμη.

Σήμερα παρουσιάζω λιθογραφίες και ακουαρέλλες μαζί, γιατί απλά έ­χουν ένα κοινό σημείο. Είναι καρποί του μόχθου και της αγάπης μου.