ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Βασίλης Χάρος είναι ο μοναδικός σύγχρονος χαράκτης που ο κύριος όγκος της δουλειάς του έχει εκφραστικό μέσο την πέτρα και την τεχνική

της γνήσιας παραδοσιακής λιθογραφίας.

«Η πρώτη επαφή με την πέτρα ξεκινάει από τα παιδικά μου χρόνια», λέ­ει ο ίδιος: «Τότε που η πέτρα σε κάθε μορφή της σημάδευε τη ζωή μου,

άλλο­τε επώδυνα, όταν μου πονούσε τις γυμνές μου πατούσες, και άλλοτε ευχάριστα, όταν γινόταν παιxνίδι και όπλο στη σφεντόνα μου,

σαν τον Δαβίδ». Έτσι έγινε η λιθογραφική πέτρα όπλο στη δουλειά του.

 
Έργο    
Λιθογραφίες ΄70
Λιθογραφίες ΄80
Λιθογραφίες ΄90

______________________________________________________________________________________________________________________________