ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ξυλογραφία ήταν ένα μέσω εκφραστικής απελευθέρωσης.
«Οι πρώτες μου ξυλογραφίες μετά τη Σχολή έδειχναν ότι είχα απαλλαγεί από τις επιδράσεις του εργαστηρίου».

Έργο              
Την ώρα της ξυλογραφίας Ξυλογραφίες

______________________________________________________________________________________________________________________________