ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡΟΥ

Κείμενα Βασίλη Χάρου  Κριτικές για το έργο του

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

1975 Βασίλης Χάρος.«Η αισθητική της εστάμπας».  Χρονικό ’75

1976 Βασίλης Χάρος.«Ζωγραφική». Αθήνα: Ώρα

1980 Βασίλης Χάρος.«Έγχρωμες λιθογραφίες του Βασίλη Χάρου στις Νέες Μορφές».  Ζυγός

1980 Βασίλης Χάρος.«Και λίγα για την ιστορία». Ζυγός

1981 Βασίλης Χάρος και Άρια Κομιανού.«Λιθογραφίες». Αθήνα: Θόλος

1981 Βασίλης Χάρος.«Λιθογραφίες: Πέτρα». Αθήνα: Νέες Μορφές

1985 Βασίλης Χάρος.«Η Χαρακτική σαν αυτόνομη τέχνη. Μέθοδοι Χαρακτικής». Αθήνα: Δ. Αθηναίων

1985 Βασίλης Χάρος.«Δύο καλλιτέχνες γράφουν για τη γνησιότητα των χαρακτικών». Τα Νέα

1988 Βασίλης Χάρος.«Περί χαρακτικής. 15 Χρόνια Λιθογραφίας». Κηφισιά: Εποχές