Νίκος Γρηγοράκης

Επιστροφή στα κείμενα
ΦΓΗΓΔΣΗΣΤΤΣΦΘΓΙΓΙΟΗΟΗΟΗ

Γρηγοράκης, Νίκος. Ελληνική Χαρακτική (60 Χρόνια 1924-1984). Καστοριά: Εθνική Tράπεζα Ελλάδος, 1985, σ. 22, 68, 126. (Κατ. έκθ.).

______________________________________________________________________________________

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ (60 ΧΡΟΝΙΑ 1924 – 1984)

Νίκος Γρηγοράκης

Νίκος Γρηγοράκης

Ο Βασίλης Χάρος, που μετά τις σπουδές του στο εργαστήριο του Κώστα Γραμματόπουλου ειδικεύεται στη λιθογραφία στο Παρίσι, αποτυπώνει τις χαρακτικές του δημιουργίες πάνω σε πέτρα λιθογραφίας – από τους ελάχιστους χαράκτες που συνεχίζουν τον παραδοσιακό αυτό τρόπο και δεν χρησιμοποιούν καλλιτεχνικό τσίγκο όπως κάνουν οι περισσότεροι.

Αρματωμένος με τέλεια τεχνική κατάρτιση, εκμεταλλεύεται τις τεχνικές του ικανότητες, συνεχώς αναζητώντας νέους τρόπους, και μετά από εκείνη την αίσθηση του «μετιέ» των λιθογραφιών του πάνω σε πέτρα, μας δίνει τα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα της σύγχρονης ελληνικής χαρακτικής.